Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Arduraduna:

                         ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL

Helburua:

Eskatutako zerbitzuak edo produktuak eman ahal izateko behar diren datu pertsonalak kudeatzea. ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL enpresak administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa egiteko datuak tratatuko ditu, eta gure produktu eta zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaliko dizkio. Gure bezeroarekiko merkataritza-harremanarekin eta hornitutako zerbitzuen eskaintzarekin lotutako jakinarazpenak bidaltzea, produktuak hirugarrenen bitartez bidaltzea. Gure webgunean eskaintzen ditugun zerbitzuen erabiltzaile gisa lotutako helburuak https://www.euskabea.com /

Legitimazioa:

  • Kontratu bat gauzatzea.
  • Interesdunaren adostasuna.
  • Legezko betebeharrak betetzea
  • Erantzulearen edo hirugarren erantzuleen interes legitimoa

Hartzaileak:

Honako hauei datuak lagatzea aurreikusten da: gaian eskumena duen administrazio publikoari; arduradunarekin zerikusia duten erakundeei, zerbitzuak ematea errazten eta ahalbidetzen dutenei: aholkularitza, aseguru-erakundeak, web masterra eta ekitaldien babesleak. ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL enpresari zerbitzuak ematen dizkioten tratamenduaz arduratzen diren hirugarrenak dira informazioaren hartzaileak, eta haiekin sinatu da DBEO eta segurtasun-neurri egokiak betetzen direla bermatzen duen akordioa.

Eskubideak:

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. Horiek euskabea@euskabea.com helbidera mezu elektronikoa bidalita erabil ditzakezu.

Jatorria:

interesduna bera eta gure web orria: https://www.euskabea.com /

Informazio gehigarria:

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza gure webgunean kontsulta dezakezu: https://www.euskabea.com /

Datuak babesteko gure politika aldatu beharko balitz Datuak Babesteko Agentziak emandako lege-aldaketen edo irizpideen ondorioz, behar bezala jakinaraziko litzaioke legea betetzeko egin behar den edozein aldaketa.

 

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Identitatea: ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL IFK: B20073508.

Posta helbidea: POLIGONO IND. BORDA BERRI, PAB. C-, 3, 20140, Andoain, Gipuzkoa

Telefonoa: 943 300 500

Posta elektronikoa: euskabea@euskabea.com

Datuak Babesteko Ordezkaria (DPD): PRODANA CONSULTORES S.L.

La Muga 11 enpresa parkea, 5. solairua 4-A bulegoa 31160 Orcoien Nafarroa España dpo@prodanaconsultores.com

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 

ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL enpresak interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen du, eskatutako zerbitzuak edo produktuak eman ahal izateko behar diren datu pertsonalak kudeatzeko. ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL enpresak administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa egiteko datuak tratatuko ditu, eta gure produktu eta zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaliko dizkio.

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko: eskatutako zerbitzua emateko beharrezkoak diren datuak enpresei lagatzea, datuak hirugarrenen aplikazioei lagatzea kanpoko zerbitzuetarako, merkataritza-sustapenak bidaltzea.

DBEO: 6.1.b) Interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo, interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezko tratamendua.

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.

DBEO: 6.1.f) Tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek jazarritako interes legitimoak betetzeko beharrezko tratamendua, betiere interes horiek interesdunaren oinarrizko interes edo eskubideak gailentzen ez badira.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Eskatutako helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik (legezko betebeharrak betetzea barne) erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira, haien berariazko adostasuna eskatzen dugun helburuetarako, ukituak helburua ezabatzeko edo mugatzeko eskubidea erabiltzen ez duen bitartean, adibidez, merkataritza-komunikazioak bidaltzen ez dituen bitartean.

 

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

  • Ejecución de un contrato: Ejecución de un contrato de compra/venta o suministro sobre nuestros productos y/o servicios.
  • Consentimiento del interesado: El envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos y servicios.
  • Cumplimiento de obligaciones legales: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento
  • Interés legítimo del responsable: Finalidades relacionadas con la prestación, asistencia y comunicación sobre los servicios o productos contratados/suministrados: compra, atención al cliente, devolución, cesión a terceros para el transporte y entrega, gestión de ofertas a clientes, comunicaciones con el cliente en relación al servicio, reclamaciones y quejas, cesión de datos a terceros para la prestación  de los servicios y la coordinación de actividades empresariales.

Gestión administrativa, contable y fiscal; Comunicaciones con el cliente; la cesión de datos a terceras empresas relacionadas con el Responsable del Tratamiento con la finalidad de tratamientos relacionados con este interés legítimo.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria adierazten dizugu:

• Kontratu bat gauzatzea: Gure produktuak eta/edo zerbitzuak erosteko/saltzeko edo hornitzeko kontratu bat gauzatzea.

• Interesdunaren baimena: Gure produktu eta zerbitzuen komunikazio komertzialak bidaltzea.

• Legezko betebeharrak betetzea: tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

• Arduradunaren interes legitimoa: Kontratatutako/hornitutako zerbitzu edo produktuei buruzko prestazio, laguntza eta komunikazioarekin zerikusia duten xedeak: erosketa, bezeroarentzako arreta, itzultzea, hirugarrenei garraiatu eta entregatzeko lagatzea, bezeroei eskaintzak kudeatzea, bezeroarekiko komunikazioak zerbitzuari dagokionez, erreklamazioak eta kexak, hirugarrenei datuak lagatzea zerbitzuak emateko eta enpresa-jarduerak koordinatzeko.

administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa; bezeroarekiko komunikazioak; tratamenduaren arduradunarekin zerikusia duten hirugarren enpresei datuak lagatzea, bidezko interes horrekin zerikusia duten tratamenduetarako.

Datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea?

Ez dago aurreikusita datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea.

Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

 

Edozein pertsonak du eskubidea ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzeko.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, bildutako helburuetarako datuak jada beharrezkoak ez direnean.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu honetan, ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL enpresak utzi egingo dio datuak tratatzeari, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazioak egiteari edo defendatzeari.

Zure eskubideak materialki honela erabili ahal izango dituzu: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, euskabea@euskabea.com helbidera posta elektronikoz bidalita edo zuzenean helbide honetan: POLIGONO IND. BORDA BERRI, PAB. C-, 3, 20140, Andoain, Gipuzkoa

Helburu jakin baterako baimena eman badu, emandako baimena edozein unetan kentzeko eskubidea izango du, baina horrek ez du eraginik izango tratamendua kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Zure datu pertsonalen babesari dagokionez, zure eskubideak urratu direla sentitzen baduzu, bereziki zure eskubideak betetzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko arloko Kontrol Agintaritza eskudunaren aurrean, zure webgunearen bidez: www.agpd.es.

Zer eskubide ditu?

Zure datuak tratatzen ari garen ala ez.

Zure datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea.

Datuak zuzentzeko eskatzeko eskubidea, okerrak badira.

Zure datuak ezabatzea eskatzeko eskubidea, baldin eta jada ez badira beharrezkoak jaso ziren helburuetarako, edo emandako baimena kentzen badigu.

Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, kasu batzuetan; kasu horretan, indarrean dagoen araudiaren arabera baino ez ditugu gordeko.

Zure datuak eramateko. Datu horiek formatu egituratu batean emango dizkizugu, erabilera komuneko formatuan edo irakurketa mekanikoko formatuan. Nahiago baduzu, arduradun berriari bidal diezaiokegu. Kasu jakin batzuetan bakarrik balio du.

Erreklamazio bat aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, uste baduzu ez zaitugula behar bezala artatu.

Edozein unetan emandako edozein tratamendurako baimena baliogabetzeko eskubidea.

Daturen bat aldatzen baduzu, eskertuko genizuke guri jakinaraztea, eguneratuta edukitzeko..

 

Eskubideak erabiltzeko formulariorik nahi duzu?

Zure eskubideak erabiltzeko inprimakiak ditugu, eska iezaguzu posta elektronikoz edo, nahiago baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak edo hirugarrenek egindakoak erabil ditzakezu.

Inprimaki horiek elektronikoki sinatuta edo NANaren fotokopiarekin batera aurkeztu behar dira.

Norbait ordezkatzen baduzu, NANaren kopia erantsi behar diguzu, edo sinadura elektronikoarekin sinatu.

Inprimakiak aurrez aurre, gutunez edo posta elektronikoz aurkez daitezke arduradunaren helbidera testu honen hasieran..

 

Zenbat denbora beharko dugu Eskubideak baliatzeari erantzuteko?

Eskubidearen araberakoa da, baina, gehienez ere, eskaera egin eta hilabeteko epean, eta bi hilabeteko epean, gaia oso konplexua bada eta denbora gehiago behar dugula jakinarazten badizugu

 

 

Nola lortu ditugu zure datuak?

ELECTROTECNICA DEL URUMEA SL enpresak tratatzen dituen datu pertsonalak interesdunarenak berarenak dira. Tratatutako datu pertsonalen tipologia honako hau da:

• Identifikazio-datuak: NAN, AIZ, izen-abizenak, telefonoa, irudia, ahotsa, helbidea, sinadura, helbide elektronikoa

• Bestelako datuak: ezaugarri pertsonalak, akademiko-profesionalak, merkataritza-informazioa, ondasunen eta zerbitzuen transakzioak, banku-datuak

• Merkataritza-informazioa

• Ez dira datu pertsonalen kategoria bereziak tratatzen (honako hauek adierazten dituzten datuak dira: arraza edo jatorri etnikoa, iritzi politikoak, sinesmen erlijioso edo filosofikoak, sindikatu-afiliazioa, datu genetikoak, pertsona fisiko bat modu unibokoan identifikatzeko datu biometrikoak, osasunari buruzko datuak edo pertsona fisiko baten bizitza sexualari edo orientazio sexualari buruzko datuak).